Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Ngọc Quỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Võ Thị Thúy Nguyễn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Cẩm Vân
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/camvan-tbh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 88 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Ong
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Oanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tbhoanh6
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 83 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Minh Uyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Thành Lập
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Thoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phan Thanh Ninh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Minh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hồ Quang Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Hoàng Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Chân Việt
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1878 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Minh Trí
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nguyennhannguyet
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học
Điểm số 5466 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Hóa học, Công nghệ
Điểm số 31 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Thùy Dương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 15299 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Dương Võ Anh Thư
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 87 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ích
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 87 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Mỹ Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tương Binh Hiệp
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học
Điểm số 89 (xem chi tiết)